Softra
Flota Commandor

Napisali o nas

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]   10 

2010/09/15 - Gazeta Prawna - prezentacja firmy Softra
Gazeta Prawna zamie¶ci³a dodatek "Firmowy Samochód" dotycz±cy zarz±dzania flotami samochodów
Zaprezentowali¶my w nim nasze oprogramowanie do zarz±dzania flotami pojazdów "Flota Commandor"

Zapraszamy do zapoznania sie z artyku³em "Wsparcie ze strony technologii"
2010/06/21 - FLOTA AUTO BIZNES 6.2010 - Plusy i minusy FSL
Relacja z konferencji Flota Auto Biznes z udzia³em firmy Softra.
Impreza odby³a siź 21 czerwca w Warszawie.
Skan 1 Skan 2 Skan 3 Skan 4


2010/06/01 - Opinie klientów naszej firmy w artykule "Zarzadzaę zarz±dzaniem"
Artyku³ zamieszczony na ³amach magazynu Fleet, w którym pan Mariusz Falski, z firmy PTK Centertel, oraz Pan Grzegorz Noskowicz z firmy UPC opisuj± swoj± wspó³pracź z systemem Softra.
Skan 1 Skan 2


2010/05/01 - Wsparcie na trasie
Wypowied¼ Pana Rafa³a Dmytryszyna dla magazynu Euroflota, dotycz±ca integracji naszych programów z rozwi±zaniami innych firm wspomagaj±cymi zarz±dzanie flotami pojazdów.
Skan 1

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]   10 

 
© copyright 2004-2019 SOFTRA
SOFTRA Systemy Informatyczne
61-615 Poznan ul. Franciszka W³ada 7A tel. 061 893-10-22, 893-11-36, 893-11-37, 893-11-35

Uæywamy informacji zapisanych za pomoc± cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych. W programie s³uæ±cym do obs³ugi internetu moæna zmienię ustawienia dotycz±ce cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotycz±cych cookies oznacza, æe bźd± one zapisane w pamiźci urz±dzenia.